•   
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  •  Russia
  •  ICF
  •  ECA

General sponsor of
Russian canoe team

Gazprom.jpg 

Photogalleries

2015 Russian National Championship
26.06.2015
22-27 of June, Moscow

Kira Stepanova (K1 500)

26.06.2015

Petrov Pavel and Pavlov Mikhail (C2 500)

26.06.2015

Pogreban Vasily (K1 1000)

26.06.2015

Shtokalov Ilya (C1 1000)

26.06.2015

Postrigay Yury and Dyachenko Alexandr (K2 200)

26.06.2015

Korovashkov Alexey (C1 200)

26.06.2015

Anyushina Elena and Stepanova Kira (K2 500)

26.06.2015

Odintsova Ludmila and Baranova Varvara (K2 1000)

26.06.2015

Romasenko Olesya (C1 200)

26.06.2015

Korovashkov Alexey and Pervukhin Ilya (C2 1000)

26.06.2015

Medvedev, Vasiliev, Vostrikov, Nikolaev (K4 1000)

26.06.2015

Podolskaya Natalya (K1 200)

26.06.2015

Salakhova, Anyushina, Stepanova, Chernigovskaya (K4 500)

26.06.2015