•   
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
  •  Russia
  •  ICF
  •  ECA

General sponsor of
Russian canoe team

Gazprom.jpg 

Photogalleries

National Championship
15.10.2014

Terekhova Elena and Lobova Natalia (K2 200)

15.10.2014

Styl Ivan and Alexey Korovashkov after final race C1 200

15.10.2014

Postrigay Yurii and Dyachenko Alexandr (K2 200)

15.10.2014

Andreeva Irina (C1 200)

15.10.2014

Postrigay Yuriy (K1 200)

15.10.2014

Postrigay Yuriy (K1 200)

15.10.2014

Korovashkov Alexey and Pervukhin Ilya (C2 1000)

15.10.2014

Korovashkov Alexey and Pervukhin Ilya (C2 1000)

15.10.2014

Yurchenko, Pogreban, Vasilyev, Zhestkov (K4 1000)

15.10.2014

Anyushina Elena and Stepanova Kira (K2 500)

15.10.2014

Anyushina Elena and Stepanova Kira (K2 500)

15.10.2014

Pavlov Mikhail (C1 500)

15.10.2014

Sergeev Alexandr and Vostrikov Alexey (K2 500)

15.10.2014

Podolskaya Natalia (K1 500)

15.10.2014

Marasanova Natalia and Romasenko Olesya (C2 500)

15.10.2014

Podolskaya Natalia (K1 500)

15.10.2014

Kharitonova Anastasia (K1 1000)

15.10.2014

Ryakhov Anton (K2 1000, K1 500)

15.10.2014

Medvedev Ilya and Ryakhov Anton (K2 1000)

15.10.2014

Spesivtsev Maxim (K1 1000)

15.10.2014

Melantiev Victor (C1 1000)

15.10.2014

Bakhareva Galina and Lukina Daria (K2 1000)

15.10.2014

Terekhova Elena (K1 200)

15.10.2014

Awarding Ceremony K2 1000 Women

15.10.2014

Anyushina, Stepanova, Sobetova, Lobova (K4 500)

15.10.2014

Korovashkov Alexey and Shtyl Ivan (C2 200, C2 500)

15.10.2014

Awarding Ceremony K2 200 Men

15.10.2014