•   
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  •  Russia
  •  ICF
  •  ECA

General sponsor of
Russian canoe team

Gazprom.jpg 

Photogalleries

Portugal 2013
25.02.2013
Training camp in Portugal.

Maria Aleksandrova

25.02.2013

Kostuchenko Y., Marusov G., Kaverin V

25.02.2013

Iliya Shtokalov

25.02.2013

Coaches

25.02.2013

Tischenko Anatoliy

25.02.2013

Natalia Podolskaya

25.02.2013

Ruslan Mamutov

25.02.2013

Vladimir Fedosenko

25.02.2013

Pavel Petrov

25.02.2013

Postrekhin S.

25.02.2013

Andrey Krajtor and Alexey Korovashkov

25.02.2013

Dmitry Adaev

25.02.2013

Ivan Shtyl

25.02.2013

Igor Bak

25.02.2013

25.02.2013

Ruslan Mamutov

25.02.2013

Pavel Petrov and Vladimir Fedosenko

25.02.2013

Victor Khromov

25.02.2013

Maxim Opalev

25.02.2013

Vera Sobetova

25.02.2013

Yury Postrigay

25.02.2013

Evgeniy Ignatov

25.02.2013

Stretching

25.02.2013

Gym Training

25.02.2013

Vera Sobetova

25.02.2013

Vera Sobetova

25.02.2013

Gym

25.02.2013

Natalia Proskurina

25.02.2013

Test

25.02.2013

Test

25.02.2013

Test

25.02.2013

Andrey Krajtor

25.02.2013

Maxim Opalev

25.02.2013

25.02.2013

Ivan Shtyl

25.02.2013

Pages: 1 2 Next